03/08/2020 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc Nam lòng chẳng thương tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2019 20:13

 

Bắc Nam lòng chẳng thương tình,
Để anh gắn bó một mình sao đang.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bắc Nam lòng chẳng thương tình