23/10/2021 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 1
送舍弟頻赴齊州其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:49

 

Nguyên tác

岷嶺南蠻北,
徐關東海西。
此行何日到,
送汝萬行啼。
絕域惟高枕,
清風獨杖藜。
危時暫相見,
衰白意都迷。

Phiên âm

Mân lĩnh, nam man bắc,
Từ quan[1], đông hải tây.
Thử hành hà nhật đáo,
Tống nhữ vạn hàng đề.
Tuyệt vực duy cao chẩm,
Thanh phong độc trượng lê.
Nguy thì tạm tương kiến,
Suy bạc ý đô mê.

Dịch nghĩa

Núi Mân ở phía bắc vùng các dân tộc phía nam,
Từ quan là phía tây của biển đông.
Lần này em đi thì bao giờ tới nơi,
Tiễn chú mà rơi hàng vạn giọt nước mắt.
Ở chốn cheo leo này chỉ có nằm khàn thôi,
Và chống gậy lê đi trong gió mát.
Trong lúc gian nan, gặp nhau ít vậy thôi,
Đã già lại bệnh nên tư tưởng cứ mê muội.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mân lĩnh, bắc vùng mọi,
Từ quan, tây biển đông.
Giờ đi, ngày nào tới,
Tiễn chú, lệ vạn dòng.
Chỉ biết ngủ: đất cụt,
Chống gậy lê: gió trong.
Thời loạn gặp nhau ít,
Tật bệnh ngổn ngang lòng.
(Năm 764)

[1] Thuộc huyện Chuy, tỉnh Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 1