01/10/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh người đi cày (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:58

 

Năm canh bố cốc[1] tiếng kêu om,
Leo lẻo canh phu[2] sớm đã nom.
Gió ngàn xanh, xoay nón lệch,
Mưa núi lục, cúi lưng khom.
Lều Nam Dương[3] đã khoan chân đứng,
Non Phú Xuân[4] qua cất mặt nhòm.
Tấc đất, tấc vàng yêu bấy tá.
Mồ hôi dồn dọi thuở đầu mom.
[1] Tu hú.
[2] Dân cày.
[3] Nơi ở làm ruộng của Gia Cát Lượng lúc chưa ra giúp Lưu Bị.
[4] Nơi ở ẩn của Nghiêm Quang đời Hán Quang Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh người đi cày (I)