23/01/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 51
51

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2011 05:35

 

Nguyên tác

When they came and clamoured and surrounded me they hid thee from my sight.
I thought I would bring to thee my gifts last of all.
Now that the day has waned, and they have taken their dues and left me alone,
I see thee standing at the door.
But I find I have no gift remaining to give, and I hold both my hands up to thee.

Bản dịch của Song Tuyết

Khi họ tới vây lấy ta ồn ã, họ che khuất em khỏi mắt ta.
Ta nghĩ ta sẽ mang cho em món quà cuối cùng ta có.
Giờ đây ngày đã qua, mang theo những món đồ nhận được, họ bỏ ta lại một mình.
Và ta thấy em bên cửa.
Nhưng ta chẳng còn gì để trao tặng nữa, chỉ đưa cả đôi tay hướng về em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 51