06/10/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi hương ngẫu thư kỳ 1
回鄉偶書其一

Tác giả: Hạ Tri Chương - 賀知章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:17

 

Nguyên tác

少小離家老大迴,
鄉音無改鬢毛摧。
兒童相見不相識,
笑問客從何處來。

Phiên âm

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi[1].
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ ra đi, già mới về,
Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết.
Trẻ con trong thấy, không nhận ra,
Cười hỏi, khách từ phương nào đến?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tha phương từ trẻ, già về,
Tóc râu xơ xác giọng quê vẫn còn.
Lạ nhìn trân, lũ trẻ con,
Rồi cười hỏi dồn "khách lạ người đâu"!
[1] Có bản chép là chữ “suy” 衰.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tri Chương » Hồi hương ngẫu thư kỳ 1