19/06/2021 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận
沁園春-將止酒,戒酒杯使勿近

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 04/02/2008 17:59

 

Nguyên tác

杯汝來前!
老子今朝,
點檢形骸。
甚長年抱渴,
咽如焦釜;
於今喜睡,
氣似奔雷。
汝說劉伶,
古今達者,
醉後何妨死便埋。
渾如此,
嘆汝於知己,
真少恩哉!

更憑歌舞為媒,
算合作平居鴆毒猜。
況怨無大小,
生於所愛;
物無美惡,
過則為災。
與汝成言,
勿留亟退,
吾力猶能肆汝杯。
杯再拜道:
麾之即去,
招則須來。

Phiên âm

Bôi nhữ lai tiền!
Lão tử kim triêu,
Điểm kiểm hình hài.
Thậm trường niên bão khát,
Yết như tiêu phủ;
Ư kim hí thuỵ,
Khí tự bôn lôi.
Nhữ thuyết Lưu Linh[1],
Cổ kim đạt giả,
Tuý hậu hà phương tử tiện mai.
Hồn như thử,
Thán nhữ ư tri kỷ,
Chân thiểu ân tai!

Cánh bằng ca vũ vi môi,
Toán hợp tác bình cư chậm độc sai.
Huống oán vô đại tiểu,
Sinh ư sở ái;
Vật vô mỹ ác,
Quá tắc vi tai.
Dữ nhữ thành ngôn,
Vật lưu cức thoái,
Ngô lực do năng tứ nhữ bôi.
Bôi tái bái đạo:
Huy chi tức khứ,
Chiêu tắc tu lai.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Chén lại đây!
Hôm nay già này,
Xem xét kỹ trong người.
Bao năm trường mang bệnh,
Cổ khô nóng rát,
Giờ chỉ buồn ngủ,
Thở ngáy vang trời.
Mày bảo Lưu Linh,
Là bậc hiểu đời,
Chết thì chôn, có sợ gì say.
Nếu quả vậy,
Ôi! Mày đối với bạn,
Ân tình bạc thay.

Mày mượn ca hát nhử mồi,
Khác nào đưa thuốc độc cho người đời.
Huống yêu gây hờn oán,
Lớn nhỏ ai hay,
Quá mức sinh hại,
Xấu tốt kệ thây.
Giờ ta bảo thật,
Phải cút tức khắc,
Sức ta đủ phanh thây mày.
Chén cúi đầu lạy:
Xua xin đi thẳng,
Gọi sẽ về ngay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Người đời Tần, đi đâu thường mang một hồ rượu và người vác cuốc đi theo, nói "Ta chết thì chôn".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận