23/03/2023 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều trôi

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2015 16:09

 

Dăm chiếc lá rụng nằm nơi sân trước
Con chim chuyền tiếng hót lẫn trong cây
Chiều tĩnh lặng khi lòng chiều phai nắng
Và ở kia rêu đá đã lạnh đầy

Chiều dần trôi và lòng phiền ở lại
Hương nhớ nào phong nhuỵ một đời hoa
Người, ánh mắt nhìn suốt bờ đau nhức
Của một ngày, một thuở đã rất xa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều trôi