29/07/2021 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt”
“O, schwöre nicht und küsse nur”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 09/01/2007 10:45

 

Nguyên tác

O schwöre nicht und küsse nur,
Ich glaube keinem Weiberschwur!
Dein Wort ist süß, doch süßer ist
Der Kuß, den ich dir abgeküßt!
Den hab ich, und dran glaub ich auch,
Das Wort ist eitel Dunst und Hauch.

*

O schwöre, Liebchen, immerfort,
Ich glaube dir aufs bloße Wort!
An deinen Busen sink ich hin,
Und glaube, daß ich selig bin;
Ich glaube, Liebchen, ewiglich,
Und noch viel länger, liebst du mich.

Dịch nghĩa

Ồ, xin đừng thề thốt và chỉ hôn thôi,
Anh chẳng tin vào lời hứa của đàn bà!
Lời của em ngọt ngào, nhưng ngọt hơn vẫn là
nụ hôn mà anh hôn em thắm thiết!
Nụ hôn ấy, anh cũng tin nó (= nụ hôn),
lời nói là khí bốc hơi và dấu tích không đáng kể.

Ồ, hãy thề thốt liên tục đi em yêu dấu,
Anh tin vào những lời nói không che đậy!
Anh chìm ngập trong ngực em,
và tin rằng, anh hạnh phúc;
Anh vĩnh viễn tin, em yêu à,
và còn (tin) lâu hơn em yêu anh.

Bản dịch của Quang Chiến

Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt,
Anh đâu có tin lời hứa của đàn bà!
Lời em nói thật ngọt ngào, êm ái,
Nhưng nụ hôn nồng mới ngọt lịm trong ta!
Anh có dược nụ hôn, anh mới tin là thật,
Lời nói như sương, như làn gió thoảng qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt”