26/10/2021 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước... mùa xuân

Tác giả: Thảo Phương - Nguyễn Mai Hương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 07/03/2009 22:04

 

Chiếc lá rụng từ mùa xưa
Sống dậy giữa trang giấy ép
Mùa xuân qua đây-
Qua đây
Một ngày vàng mơ nắng đẹp...

Rồi trăm năm sau-chiếc lá
Rồi trăm năm sau-mùa xưa
Rồi trăm năm sau-em nữa
Rồi trăm năm sau...
Rồi đâu?

Còn mãi qua đây-Mùa xuân
Từng ngày vàng mơ
Bất tận...
Mùa xuân
Mùa xuân
Mùa xuân...!

- Ước phục sinh từ lá rụng...
23/3/1991

Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 60 tháng 5/1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thảo Phương » Ước... mùa xuân