12/04/2021 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thực, hư...

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 11:37

 

Đời còn nửa thực, nửa hư
Cho tình còn mãi đẹp như mộng vờn
Thương ai cạn chén sầu vương
Chia chung nỗi nhớ, vợi nguồn tương tư

Câu thơ nửa thực, nửa hư
Nửa nghe buôn buốt, nửa như giả vờ
Vần thương không nỡ hững hờ
Sang dòng lại mượn ơ thờ đậy che...

Hai người hai ngả chia xa
Chút hư, thực ấy đã là chiêm bao...
11/6/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Thực, hư...