02/12/2020 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự thật hiển nhiên

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:42

 

Hỏi lòng tay, hỏi gan bàn chân,
Và hỏi lên đôi má, rất gần!
Chưa lạnh thấm da, chưa đổi tiết,
Làm sao đã có được mùa xuân?
3-1-1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Sự thật hiển nhiên