29/09/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dại khôn

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2006 20:12

 

Thế sự đua nhau nói dại khôn,
Biết ai là dại, biết ai khôn.
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn vẵn chương, ấy dại khôn.
Này kẻ nên khôn đều có dại,
Làm người có dại mới nên khôn.
Cái khôn ai cũng khôn là thế,
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.
Bài này hoạ nguyên vận bài Dại khôn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Dại khôn