17/06/2024 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên dạ
元夜

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 17/09/2008 18:26

 

Nguyên tác

火樹銀花觸目紅,
揭天鼓吹鬧春風。
新歡入手愁忙裏,
舊事驚心憶夢中。
但愿暫成人繾綣,
不妨常任月朦朧。
賞燈那得工夫醉,
未必明年此會同。

Phiên âm

Hoả thụ ngân hoa xúc mục hồng,
Yết thiên cổ xuý náo xuân phong.
Tân hoan nhập thủ sầu mang lý,
Cựu sự kinh tâm ức mộng trung.
Đãn nguyện tạm thành nhân khiển quyển,
Bất phương thường nhậm nguyệt mông lung.
Thưởng đăng na đắc công phu tuý,
Vị tất minh niên thử hội đồng.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lửa dăng bạc điểm rực đèn hoa,
Trống dậy trời xuân rộn gió đưa.
Vui đến giữa khi sầu rối ruột,
Việc còn để rợn nhớ trong mơ.
Chỉ mong người tạm cùng vương vít,
Chẳng quản trăng kia mãi mịt mờ.
Mải thưởng hoa đăng không chuốc chén,
Sang năm chưa chắc giống bây giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Nguyên dạ