21/10/2021 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phải bao nhiêu nhớ

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 19:36

 

Kìa lênh đênh mùa tràn tay
Em quanh co giấu những trầy trật em
Kìa - xanh lá ngước lên xem
Mặt trời bắt nắng gọi đêm tự tình

Vụng về em trói mong manh
Để đừng ai biết những trùng trình yêu
Trả nhau bao nợ là nhiều
Mắt ơi đã nguội chưa chiều đầy anh

Phải bao nhiêu nhớ thì thành
Em du mục giữa tròng trành riêng em
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Phải bao nhiêu nhớ