28/03/2023 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miêu (Con mèo)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/05/2006 17:35

 

Lọ vằn sinh bởi mãi phương Tây,
Phụng sự Như Lai trộm phép thầy.
Hơn chó được ngồi khi mặt bếp,
Tiếc hùm chẳng bảo chước leo cây.
Đi nào kẻ cấm buồng the kín,
Ăn đợi ai làm bàn soạn đầy.
Khó lẫn sang chăng nỡ phụ,
Nhân chưng giận chuột phải nuôi mày.
Chữ Nôm:
路倲生娻買方西
奉事如來濫法柴
欣匵特憹欺面噄
惜妭拯保斫撩炥
岃儍几禁隟硦謹
吿待埃濫盤饌苔
庫免禥庄女負
因蒸恨匳沛挼眉

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Miêu (Con mèo)