04/10/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán
宮怨

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Hà Như vào 22/11/2012 15:59

 

Nguyên tác

露濕晴花春殿香,
月明歌吹在昭陽。
似將海水添宮漏,
共滴長門一夜長。

Phiên âm

Lộ thấp tình hoa[1] xuân điện hương,
Nguyệt minh ca xuý tại Chiêu Dương[2],
Tự tương hải thuỷ thiêm cung lậu[3],
Cộng trích Trường Môn[4] nhất dạ trường.

Dịch nghĩa

Sương ẩm, hoa trời lạnh ngạt nào nơi điện xuân,
Đàn ca dưới trăng sáng ở cung Chiếu Dương.
Giống như đem nước biển để rỏ giọt trong cung,
Cứ rỏ thâu đêm ở cung Trường Môn.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoa tạnh sương dầm ngát điện xuân,
Chiêu dương đàn hát ánh trăng ngần.
Như đem nước biển vào cung giọt,
Rỏ mãi Trường Môn đêm chẳng tàn.
Hai câu trên tả khi còn được sùng ái. Hai câu dưới tả nỗi thất sủng, đêm dài vô tận, như nước biển rỏ giọt, đến khi nào thì vơi.
[1] Chỉ thời kỳ được sủng ái.
[2] Cung của hai chị em Triệu Phi Yến ở thời Thành Đế nhà Hán.
[3] Ngày xưa dùng đồng hồ nước rỏ giọt để đo thời gian.
[4] Hoàng Hậu của Hán Vũ Đế, khi thất sủng ra ở cung Trường Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Cung oán