11/12/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên bình kịch

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2021 15:12

 

Xem bình kịch, khúc Thu giang;
Một dải sông xanh thiếp gặp chàng.
Tiếng hát: mái chèo; thuyền: điệu múa,
Hồn ta gợn sóng cũng sang ngang.
1957

Bình kịch là một hình thức nghệ thuật sân khấu của vùng Hà Bắc, Trung Quốc.

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Lên bình kịch