25/05/2022 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 1
楊柳枝詞其一

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2013 06:45

 

Nguyên tác

黃金絲挂粉墻頭,
動似顛狂靜似愁。
遊客見時心自醉,
無因得見謝家樓。

Phiên âm

Hoàng kim ty quải phấn tường đầu,
Động tự điên cuồng tĩnh tự sầu.
Du khách kiến thì tâm tự tuý,
Vô nhân đắc kiến Tạ gia[1] lâu.

Dịch nghĩa

Sợi tơ vàng rủ lãng đãng, phấn rơi trên đầu tường,
Khi thì lắc lư như điên cuồng, khi thì như đang sầu mộng.
Du khách mới thấy đã như say vì cảnh đẹp rồi,
Nói chi khi lên lầu ông Tạ [để từ biệt thì còn cảm xúc biết bao].

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phấn đầu tường, tơ vàng lãng đãng
Mạnh như điên, khi lặng tựa buồn
Khách du say đắm liễu dương
Khỏi lên lầu Tạ vấn vương chia lìa
[1] Tức Tạ Diễu (464-499), người Nam Tề thời Lục Triều, nổi tiếng thi ca. Tạ gia lâu có lẽ là lầu cũ của nhà họ Tạ nay dùng làm chỗ công cộng cho mọi người tiễn biệt nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Dương liễu chi từ kỳ 1