29/09/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ cái trống

Tác giả: Trần Quý Cáp - 陳季恰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2010 03:09

 

Trống trường, trống phủ, trống lung tung
Trống cũng quan, dân mới lạ lùng!
Trống đánh mấy hồi mà lớn tiếng
Dăm mòn, da mỏng cũng như không!
Nguồn: Trần Quý Cáp - chí sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quý Cáp » Bài thơ cái trống