29/01/2023 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt đồng chí
別同志

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 14:14

 

Nguyên tác

所立共寒苦,
平生同與遊。
相看臨遠水,
獨自上孤舟。
天淡滄浪晚,
風悲蘭杜秋。
前程吟此景,
為子上高樓。

Phiên âm

Sở lập cộng hàn khổ,
Bình sinh đồng dữ du.
Tương khan lâm viễn thuỷ,
Độc tự thướng cô chu.
Thiên đạm thương lãng vãn,
Phong bi lan đỗ thu.
Tiền trình ngâm thử cảnh,
Vị tử thướng cao lâu.

Dịch nghĩa

Lập nhóm chia sẻ cơ hàn và gian khổ,
Thường cùng nhau bơi thuyền rong chơi.
Cùng thấy nhau khi vào những khúc sông xa xôi,
Nay ông một mình lên chiếc thuyền cô đơn.
Buổi chiều sắc trời nhạt, sóng nước xanh,
Gió thu thương xót hoa lan và hoa đỗ.
Bước đầu ngâm nga cảnh này,
Vì ông ta leo lên lầu cao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lập nhóm chia cơ hàn gian khổ
Thường cùng nhau vui thú bơi thuyền
Bên nhau vào cõi lâm tuyền
Nay ông cô độc lên thuyền lẻ loi
Sóng xanh thẫm sắc trời mây nhạt
Làn gió thu thương xót đỗ lan
Bước đầu ngâm cảnh lan man
Vì ông ta bước lên sàn lầu cao
Trịnh Cốc thường giao du xướng hoạ với chín nhà thơ Hứa Đường, Nhiệm Đào, Trương Tân, Lý Thế Viễn, Trương Kiều, Du Thản Chi, Chu Dao, Ôn Hiến và Lý Xương Phù, người đời gọi nhóm của họ là “Phương lâm thập triết”. Mười người này gọi nhau là đồng chí.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Biệt đồng chí