23/03/2023 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời ta chịu gió chịu sương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2016 19:09

 

Đời ta chịu gió chịu sương
Chịu đời mai mỉa trọn đường thuỷ chung
Ngờ đâu mưa gió trập trùng
Tay em buông lỏng mặn nồng cách xa.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đời ta chịu gió chịu sương