20/06/2024 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng Tây Am Tôn tiên sinh xuất sứ Cao Ly
從西庵孫先生出使高麗

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:39

 

Nguyên tác

遠逐星軺出海門,
扶桑東望尚漫漫。
不遊八極無垠外,
那識乾坤只恁寬。

Phiên âm

Viễn trục tinh diêu[1] xuất Hải Môn,
Phù Tang đông vọng thượng man man.
Bất du bát cực vô ngân ngoại,
Na thức càn khôn chỉ nhẫm khoan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rời Hải Môn mãi theo xe sứ,
Nhìn về đông mờ mịt Phù Tang.
Nếu không ra tám phương ngoài cõi,
Biết làm sao trời đất mênh mang.
Tôn Tây Am tức Tôn Phần 孙蕡 (1337-1393), nhà chính trị, văn hoá, quan chức lớn triều Minh, tự Trọng Diễn 仲衍, hiệu Tây Am tiên sinh 西庵先生, quê Thuận Đức 順德, Quảng Đông, đỗ tiến sĩ năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), nhập triều làm Hàn lâm điển tịch 翰林典籍, Bình nguyên chủ bạ 平原主簿, sau đổi ra phủ Tô Châu làm Kinh lịch 蘇州經歷. Năm Hồng Vũ thứ 22 (1387), bị tội trích đi Liêu Đông. Đô chỉ huy sứ 都指揮使 Mai Nghĩa 梅義 ở Liêu Đông ngưỡng mộ tài của Tôn Phần, cho làm gia sư, đi đâu cũng đem theo. Vì vậy khi Mai Nghĩa đi sứ Cao Ly, Tôn Phần và Lê Trinh cũng đi theo.

[1] Xe sứ giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Tòng Tây Am Tôn tiên sinh xuất sứ Cao Ly