28/05/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:12

 

Đóng góp cùng đời trải mấy đông,
Mày râu khôn vỗ nợ non sông.
Á Âu chung vẻ tô tai mắt,
Trung hiếu đôi vai nặng gánh gồng.
Vơ vẩn bên trời con phách lạc,
Bồi hồi dạ khách tấm tình chung.
Bao giờ đổi cánh thay lông đặng,
Vùng vẫy tầng cao rạng bóng hồng.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, 12-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Cảm hoài