30/09/2020 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thôn xuân cảnh
江村春景

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:28

 

Nguyên tác

繞村春柳綠成堆,
一帶溪流抱徑迴。
岸協雨晴煙色薄,
杜鵑聲急楝花開。

Phiên âm

Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đôi,
Nhất đới khê lưu bão kính hồi.
Ngạn hiệp vũ tình yên sắc bạc,
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai.

Dịch nghĩa

Cây mùa xuân quanh xóm, mầu xanh dày đặc,
Một dòng suối quanh co, ôm lấy lối đi.
Mưa tạnh, ven đê mầu khói nhàn nhạt,
Tiếng đỗ quyên rộn ràng, hoa xoan đang nở.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Khắp thôn rừng liễu lợp xanh lè
Đường lối quanh co bọc suối khe
Trời sáng cỏ tươi mây khói nhạt
Luyện hoa chớm nở quốc kêu h
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Giang thôn xuân cảnh