26/03/2023 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Xuyên mộ chử
桃川暮杵

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:32

 

Nguyên tác

北村遥夜杵聲多,
聞道新囬數十家。
愁裡有人來聽此,
爲渠轉憶故園賒。

Phiên âm

Bắc thôn dao dạ xử thanh đa,
Văn đạo tân hồi sổ thập gia.
Sầu lí hữu nhân lai thính thử,
Vi cừ chuyển ức cố viên xa.

Dịch nghĩa

Nhiều tiếng chày đêm, vọng từ thôn bắc,
Nghe nói vài mươi nhà mới trở về.
Có kẻ ôm sầu đến nghe tiếng chày vọng đó,
Khiến lòng họ nhớ quê nhà ở nơi xa.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thôn bắc đêm vang rộn tiếng chày,
Mươi nhà nghe nói mới về đây.
Ôm sầu ai đó nghe chày vẳng,
Nghĩ tới quê nhà nhớ ngất ngây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đào Xuyên mộ chử