18/04/2024 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi cưu 4
鳲鳩 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 22:04

 

Nguyên tác

鸤鳩在桑,
其子在榛。
淑人君子,
正是國人;
正是國人,
胡不萬年!

Phiên âm

Thi cưu tại tang,
Kỳ tử tại trân.
Thục nhân quân tử,
Chính thị quốc nhân.
Chính thị quốc nhân,
Hồ bất vạn nân (niên) ?

Dịch nghĩa

Chim thi cưu đậu trên cây dâu
Mấy chim con thì đậu trên cây trân.
Bực hiền nhân quân tử,
Sửa trị được người trong nước.
Đã sửa trị được người trong nước.
Thì sao lại không sống lâu muôn tuổi ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thi cưu đậu cây dâu mãi,
Chim ocn thì đậu tại cây trân.
Hễ là quân tử hiền nhâ,
Thì năng sửa trị quốc dân đàng hoàng.
Năng sửa trị nhân gian trong nước,
Sao lại không sống được muôn năm ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

uy nghi: đứng đắn, cho nên có thể sửa trị người trong nước được đứng đắn theo.
hồ bất vạn niên (đọc nân cho hợp vận): sao lại không được trường thọ sống muôn năm? là lời ước nguyện cho người được sống lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thi cưu 4