16/08/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình ơi, tôi nhớ thương mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 18:11

 

Mình ơi, tôi nhớ thương mình,
Mẹ cha chửi mắng chữ tình nặng thêm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình ơi, tôi nhớ thương mình