23/10/2021 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục thập tự thuật
六述十自

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 30/09/2011 21:45

 

Nguyên tác

歲花冉冉甲初週,
牢落風塵閱幾秋。
庠選一名徒往復,
翰垣半秩亦沉浮。
文章老去慚無用,
事變年來苦為休。
春酒且因鄉齒酌,
數杯醒醉竹湖頭。

Phiên âm

Tuế hoa nhiếm nhiếm giáp sơ chu[1],
Lao lạc phong trần duyệt kỷ thu.
Tường tuyển nhất danh đồ vãng phục,
Hàn viên bán trật diệc trầm phù.
Văn chương lão khứ tàm vô dụng,
Sự biến niên lai khổ vĩ hưu.
Xuân tửu thả nhân hương xỉ chước,
Sổ bôi tỉnh túy Trúc Hồ[2] đầu.

Dịch nghĩa

Tuổi tác cứ đi từ từ, thế mà đã tròn một “lục giáp” rồi đó
Đời mình xông pha gió bụi đã trải qua bao nhiêu năm
Đi lại mấy lần mới trở thành một anh đồ trong cuộc thi tuyển ở trường
Qua bao phen chìm nổi mới được nửa trật trong Viện Hàn lâm
Già đi vì văn chương, còn lo đời không dùng đến
Khổ vì biến cố năm xưa, nay vẫn chưa dứt
Rượu xuân may mắn được uống cùng bạn bè cùng lứa trong làng
Nội tạng đã yếu rồi, nên mới mấy chén đã say ở đầu hồ Trúc Bạch.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Năm tháng trôi nay đã sáu mươi,
Trải bao gió bụi một đời người.
Một danh nho sĩ đi về mãi,
Nửa trật Hàn lâm thách thức hoài.
Sợ vốn văn chương thành phí sức,
Khổ vì biến cố vẫn còn dai.
Rượu xuân gặp bạn vui cùng lứa,
Tiệc ở Trúc Hồ mấy chén say.
Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, NXB Hải Phòng, 2003


[1] Đầu bài thơ có ba chữ Giáp sơ chu và nội dung bài thơ này cũng có phần phù hợp với cỡ tuổi 60. Nhưng 60 tuổi của Lê Khắc Cẩn phải là năm 1893 vì ông sinh năm Qui Tị 1833. Thế mà sách này lại xếp bài thơ này vào năm 1892? Sự sắp xếp, chép lầm này chứng tỏ còn một bài thơ “Ngũ thập tự thuật” nữa của ông Lê Khắc Cẩn vẫn chưa được biết.
[2] Thôn hồ Trúc Bạch, là nơi ở của Phác Hiên hiệu Tử Nê, bạn thân của Lê Khắc Cẩn. Ông Cẩn thường gọi Phác Hiên là “Phác Ông”. Phác Hiên vốn người làng Tử Nê huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Lục thập tự thuật