22/01/2021 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Lê Võ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2014 13:32

 

Nguyên tác

男兒最苦公家債,
造物何狻志士讎。
身世优危清浪跡,
山河破碎未亡軀。
梨園子弟如星散,
故國風雲盡日幽。
不識武臺何處覓,
杜鵑魂逐五更秋。

Phiên âm

Nam nhi tối khổ công gia trái,
Tạo vật hà toan chí sĩ thù.
Thân thế ưu nguy thanh lãng tích,
Sơn hà phá toái vị vong khu.
Lê viên tử đệ như tinh tán,
Cố quốc phong vân tận nhật u.
Bất thức võ đài hà xứ mịch,
Đỗ quyên hồn trục ngũ canh thu!

Bản dịch của (Không rõ)

Nợ chung vướng nặng vai nam tử,
Thù nước chi hờn bác hoá công.
Vẫn biết cuộc đời xe cát biển,
Cũng liều cái chết với non sông.
Anh em thuở nọ tìm đâu thấy,
Đất nước hôm rày hết chỗ trông.
Kìa chốn võ đài đâu đấy nhỉ?
Hồn quyên lai láng suốt canh đông!
Tác giả làm bài này trong lúc bị giam ở Vinh.

Nguồn: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Võ » Vô đề