19/07/2024 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng tự ố

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:07

 

Cũng tai cũng mắt,
Cũng chân cũng tay.
Ta so với người,
Vẫn không gì khác.
Cớ sao người được,
Mà ta lại thua?
Chỉ vì ta ngu,
Mà người thì trí.
Người sao mạnh mẽ,
Mà ta hư hèn?
Người sao thánh hiền,
Mà ta dung tục?
Ơn trời nung đúc,
Ta vẫn con trai.
Mang cặp râu mày,
Lẽ nào trơ trẽn.
Ta nên biết thẹn,
Mới gọi rằng khôn.
Xem đứa trẻ con,
Khi hai, ba tuổi.
Ai kêu ai chửi,
Nó đã khóc ngay.
Ấy là lương tri,
Là lòng tự ố.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Lòng tự ố