02/07/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giác quan thứ bảy
Седьмое чувство

Tác giả: Leonid Martynov - Леонид Мартынов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2017 10:08

 

Nguyên tác

Строятся разные небоскребы,—
Зодчим слава и честь,
Но человек уже хочет иного —
Лучше того, что есть.
Лучше и лучше пишутся книги,
Всех их не перечесть,
Но человек уже хочет иного —
Лучше того, что есть.
Тоньше и тоньше становятся чувства,
Их уж не пять, а шесть,
Но человек уже хочет иного —
Лучше того, что есть.
Знать о причинах, которые скрыты,
Тайные ведать пути —
Этому чувству шестому на смену,
Чувство седьмое, расти!
Определить это чувство седьмое
Каждый по-своему прав.
Может быть, это простое уменье
Видеть грядущее въявь!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Đã xây dựng không ít nhà cao tầng
Thật đáng khen điều đó
Nhưng con người còn muốn nhà cao hơn
Tốt hơn những ngôi nhà nọ

Sách được viết càng ngày càng hay
Khó lòng ai đọc hết
Nhưng con người còn muốn sách tốt hơn
Hay hơn những gì đã viết

Các giác quan đã nhanh nhạy hơn nhiều
Không phải năm mà sáu
Nhưng con người còn muốn thêm giác quan
Để biết cái hay, điều xấu

Để khám phá đường đi, tìm tài nguyên
Còn nằm sâu đâu đấy
Thay giác quan thứ sáu có hôm nay
Sẽ là giác quan thứ bảy

Nhưng giác quan thứ bảy ấy là gì?
Hiểu thế nào cũng được
Cũng có thể đấy đơn giản là ta
Có khả năng nhìn thấy trước!
1952
Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonid Martynov » Giác quan thứ bảy