25/01/2022 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:31

 

Tuổi già, gác hẹp, thiếu tri âm
Chiều xuống, tìm nhau mấy bạn văn
Nửa cốc bia hơi, hồn chạng vạng
Dăm ba câu chữ chợt ươm mầm
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Bạn