26/07/2021 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên đồi cũ, nhớ người

Tác giả: Nguyễn Liên Châu - Bùi Tấn Tiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2014 04:41

 

Qua đồi ngả bóng nhìn hoa
Mới hay tình đã xót xa bao giờ
Nghìn trùng cách biệt người xưa
Yêu nhau buổi ấy mùa chưa kịp vàng
Bây giờ sương dựng đèo hoang
Tôi bên đồi cũ nhớ tràn bến sông
Đưa tay ngắt ngọn cỏ bồng
Tình lên tiếng gọi người không thấy về...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Liên Châu » Bên đồi cũ, nhớ người