30/01/2023 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình thu

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:19

 

Bóng em khuất nẻo
xiêu vẹo lều quê!
Thương thân thu thuở đi về
chung lưng vượt thác bốn bề heo may

Mây bay tha thướt
không ướt má hồng
Thu ơi khoảng cách không còn
Thu hay ta đó? thong dong nhịp đời
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tình thu