22/09/2023 08:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương giang ngộ Trần cư sĩ thoại cựu
香江遇陳居士話舊

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 15:23

 

Nguyên tác

無能捉得玉欣娘,
偽說將回治不良。
不表忠貞為後教,
定南靜北手非強。

Phiên âm

Vô năng tróc đắc Ngọc Hân nương,
Nguỵ thuyết tương hồi trị bất lương.
Bất biểu trung trinh vi hậu giáo,
Định nam Tĩnh bắc thủ phi cường.

Dịch nghĩa

Vì không có cơ hội bắt được nàng Ngọc Hân
Nên đã nói dối là đã bắt về trị tội kẻ bất lương
Đã không nêu điều hay của kẻ trung trinh để giáo dục người sau
Thì đặt ra Định Nam quán, Tĩnh Bắc lâu kia tỏ ra thủ pháp chẳng có cao cường

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Không còn cách kiếm Ngọc Hân
Phao tin đã bắt trị phần bất lương
Trung trinh sao chửng nêu gương
Định Nam, Tĩnh Bắc dễ thường giấu ai
Nguyên chú: "Trần cư sĩ tức Trần Bất Cập, người thường giúp đỡ tôi tiền gạo, cung cấp tin tức. Ông này quê ở Khâm Châu, Trung Quốc sang cư ngụ ở Huế đến nay đã 5 đời."

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Hương giang ngộ Trần cư sĩ thoại cựu