06/02/2023 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ sĩ

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 05/07/2021 23:29

 

Thân tặng hoạ sĩ Quách Đông Phuơng

mải theo ngọn lửa trong tranh
bóng ai lẫn khói hoá thành mây bay

sắc màu hư ảo mà say
cơn mê gió giục vẽ mây… thấy người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Hoạ sĩ