08/08/2020 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì mây cho núi lên trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 12:23

 

Vì mây cho núi lên trời,
Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng.
Vì chuôm cho cá bén đăng,
Vì tình nên phải đi trăng về mờ.
Khảo dị:
Vì mây cho núi liền trời,
Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng.
Vì chuôm cho cá bén đăng,
Vì tình nên phải đi trăng về mờ.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì mây cho núi lên trời