05/02/2023 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (39)
The Eve of St Agnes (39)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2010 06:01

 

Nguyên tác

“Hark! ‘tis an elfin-storm from faery land,
Of haggard seeming, but a boon indeed:
Arise--arise! the morning is at hand;--
The bloated wassaillers will never heed:--
Let us away, my love, with happy speed;
There are no ears to hear, or eyes to see,--
Drown’d all in Rhenish and the sleepy mead:
Awake! arise! my love, and fearless be,
For o’er the southern moors I have a home for thee.”

Bản dịch của Đào Xuân Quý

"Hãy nghe! Cơn giông lạ từ đất tiên thổi đến
Tưởng dại khờ, nhưng quả thực là ơn
Hãy đứng lên! Buổi sáng đã kề bên
Bọn no rượu không bao giờ để ý
Tình ta hỡi! Đi thôi, bước chân nhanh, hoan hỉ
Không có tai để nghe, không có mắt để nhìn
Tất cả chìm sâu trong dòng nước sông Ranh
Và trong rượu có mạch nha ru ngủ
Hãy thức dậy! Đứng lên, Tình ta ơi, chớ sợ
Bởi trên đất miền Nam, ta có chỗ chờ ngươi"
Nguồn: http://classiclit.about.c.../jkeats/bl-jkeats-eve.htm
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (39)