01/07/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái Ô Lâu

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:17

 

Lạ thật
Chiều vừa nhắc xong
Đêm liền mơ nó đến
Bái Ô Lâu

Cả ngày mặc quần đùi
Cõng bạn vượt qua suối
Giặc vãi đạn sau lưng
Vừa thở vừa tếu

Đúng là cái thằng Bái
Nghe đâu giờ vẫn lính
Kéo lên mạn ngược rồi
Nó sống đá cũng cười.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Bái Ô Lâu