16/01/2021 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc
螃蟹詠-林黛玉

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:57

 

Nguyên tác

鐵甲長戈死未忘,
堆盤色相喜先嘗。
螯封嫩玉雙雙滿,
殼凸紅脂塊塊香。
多肉更憐卿八足,
助情誰勸我千觴?
對茲佳品酬佳節,
桂拂清風菊帶霜。

Phiên âm

Thiết giáp trường qua tử vị vong,
Đôi bàn sắc tướng hỉ tiên thường.
Ngao phong nộn ngọc song song mãn,
Xác đột hồng chi khối khối hương.
Đa nhục cánh liên khanh bát túc,
Trợ tình thuỳ khuyến ngã thiên trường?
Đối từ giai phẩm thù giai tiết,
Quế phất thanh phong cúc đới sương.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Giáo trường giáp sắt còn đây,
Nếm mùi trên chỗ mâm bày sáng choang.
Ngọc non đầy ắp đôi càng,
Mai trồi đỏ chói, mùi hương ngát lừng.
Đẫy đà tám vế còn chăng,
Giúp vui nghìn chén, ai nâng đến mời?
Gặp khi ngon miệng đẹp trời,
Quế vờn vã gió, cúc cười cợt sương.
Bài này của Đại Ngọc, trong hồi 30.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc