01/10/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc
四月初六日放船偶得

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 22:10

 

Nguyên tác

汎汎孤舟萬里川,
主張頭上有青天。
百年兄弟情中誼,
一紀夫妻夢裡緣。

Phiên âm

Phiếm phiếm cô chu vạn lý xuyên,
Chủ trương đầu thượng hữu thanh thiên.
Bách niên huynh đệ tình trung nghị,
Nhất kỷ phu thê mộng lý duyên.

Dịch nghĩa

Con thuyền lẻ lênh đênh trên dòng sông muôn dặm
Có trời xanh làm chủ ở trên đầu
Huynh đệ trăm năm, trong tình nghĩa
Duyên một đời chồng vợ đã thành duyên trong mộng

Bản dịch của Phan Văn Các

Sông dài muôn dặm thuyền chơ vơ
Làm chủ trên đầu, trời biếc mờ
Trăm tuổi anh em tình nghĩa nặng
Một đời chồng vợ đã thành mơ
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc