28/09/2021 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng sơn thị viễn
登山視遠

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 20:33

 

Nguyên tác

城市樓臺皆寶玉,
江山花草總丹青。
餘氣鍾成雖小脈,
奠居真可建宮城。

Phiên âm

Thành thị lâu đài giai bảo ngọc,
Giang sơn hoa thảo tổng đan thanh.
Dư khí chung thành tuy tiểu mạch,
Điện cư chân khả kiến cung thành.

Dịch nghĩa

Lên đỉnh núi cao nhìn thấy thành thị lâu đài đều sáng ngời ngọc báu
Nhìn thấy cỏ hoa sông núi rực rỡ những màu xanh đỏ
Mới biết hào khí dân tộc được đúc nên từ những mạch nguồn nhỏ quý giá
Cho nên nơi đây rất xứng đáng được dựng nên cung thành chiến lược

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Thành thị lâu đài đều ngọc báu
Cỏ hoa sông núi rực hồng xanh
Hào khí đúc nên từ mạch nhỏ
Nơi đây thật đáng dưng cung thành
Năm Mậu Tuất (1418), Vũ Cố về nước để chuẩn bị lực lượng để theo Lê Lợi đánh đuổi quân Minh. Ông leo lên núi Chuông (núi Hạc) giữa bạt ngàn vàng ươm ngát thơm hoa dẻ, đã đọc bài thơ này (theo Ngọc phả).

Nguồn:
1. Thơ Thanh Liêm, NXB Lao động, 1999
2. Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Đăng sơn thị viễn