20/01/2022 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 10
10

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:49

 

Nguyên tác

Let your work be, bride. Listen, the guest has come.
Do you hear, he is gently shaking the chain which fastens the door?
See that your anklets make no loud noise, and that your step is not over-hurried at
meeting him.
Let your work be, bride, the guest has come in the evening.
No, it is not the ghostly wind, bride, do not be frightened.
It is the full moon on a night of April; shadows are pale in the courtyard; the sky
overhead is bright.
Draw your veil over your face if you must, carry the lamp to the door if you fear.
No, it is not the ghostly wind, bride, do not be frightened.
Have no word with him if you are shy; stand aside by the door when you meet him.
If he asks you questions, and if you wish to, you can lower your eyes in silence.
Do not let your bracelets jingle when, lamp in hand, you lead him in.
Have no word with him if you are shy.
Have you not finished your work yet, bride? Listen, the guest has come.
Have you not lit the lamp in the cowshed?
Have you not got ready the offering basket for the evening service?
Have you not put the red lucky mark at the parting of your hair, and done your toilet for
the night?
O bride, do you hear, the guest has come?
Let your work be!

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Cứ đều tay làm việc, tân giai nhân. Hãy lắng nghe, khách đã đến. Giai nhân nghe chăng, chằng đang nhẹ nhàng lắc xích dăng ngang then cổng? Hãy canh chừng, khi tới gặp chàng, đừng để vòng đeo chân kêu lớn tiếng, chớ để bước đi bước quá vội vàng.

Cứ đều tay làm việc, tân giai nhân, khách sẽ tới lúc chiều hôm. Không, không phải lượn gió ma quái nào đâu, giai nhân ạ, đừng hoảng sợ.

Đó là mặt trăng tròn trĩnh đêm Xuân bóng ngả xanh mờ ngoài sân cỏ; bầu trời trên cao sáng trong. Nếu thấy cần thì vén màn che mặt; nếu thấy sợ, cầm đèn ra tận cổng. Không, không phải lượn gió ma quái nào đâu, giai nhân ạ, đừng hoảng hốt. Chớ nói lời nào với chàng nếu còn bẽn lẽn; hãy nép mình bên cổng khi giáp cận mặt chàng. Nếu chàng hỏi han, và nếu tự mình cũng muốn, tân giai nhân nên cúi mặt lặng im nhìn xuống.

Đừng để vòng xuyến leng keng va nhau khi tay cầm đèn, dẫn chàng vào nhà. Chẳng nên nói lời nào với chàng nếu còn e thẹn.

Vẫn chưa làm xong công việc ư, giai nhân? Này kìa, khách đã tới. Vẫn chưa thắp đèn trong chuồng bò? Chưa sẵn sàng mâm quả để lễ đêm nay? Vẫn chưa điểm nốt son hạnh phúc chỗ đường ngôi rẽ ngang và chưa tắm gội để sửa soạn đêm nay? Ồ, tân giai nhân, nghe chăng, khách đã lại? Nhưng cứ đều tay, đều tay, đều tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 10