26/09/2021 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có chồng ông nọ bà kia

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:21

 

Có chồng ông nọ bà kia
Không chồng như thúng như nia bung vành
Không chồng bạn nói rằng hư
Có chồng biết bỏ mẫu từ cho ai?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có chồng ông nọ bà kia