05/03/2021 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du đồ
春遊圖

Tác giả: Biện Vinh - 卞榮

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 14:10

 

Nguyên tác

遊絲百尺盪空闊,
天上有人落白髮。
人生行樂及少年,
金縷一聲杯百罰。
翩翩兩騎出郭東,
桃花如雨吹東風。
願倩游絲絆西日,
不教便入咸池中。

Phiên âm

Du ty bách xích đãng không khoát,
Thiên thượng hữu nhân lạc bạch phát.
Nhân sinh hành lạc cập thiếu niên,
"Kim lũ[1]" nhất thanh bôi bách phạt.
Phiên phiên lưỡng kỵ xuất quách đông,
Đào hoa như vũ xuy đông phong.
Nguyện thiến du ty bán tây nhật,
Bất giao tiện nhập Hàm Trì[2] trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tơ trăm thước trời cao bay vấn vít
Như tóc ai rụng trắng khắp không gian
Tuổi thiếu niên đời người tìm vui thích
Một trăm ly bài "Kim lũ" đầy tràn
Ra thành đông hai ngựa phi nhẹ nhõm
Gió xuân bay hoa đào rụng như mưa
Mặt trời tây xin tơ vây buộc chặt
Giữ đừng cho xuống tắm dưới ao xưa
[1] Tên nhạc khúc "Kim lũ khúc" hoặc "Kim lũ y".
[2] Truyền thuyết chỉ tên cái ao nơi mặt trời lặn xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Biện Vinh » Xuân du đồ