22/01/2022 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thùng thình

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:42

 

Đàn lặc lè
Mắt mạch khơi kín mộng
Trăng lung linh
Thùng thình rộng
          giếng nhạt tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thùng thình