06/06/2023 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng đời lôi cuốn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 16:21

 

Lòng người đầy bất ổn,
em mỗi bước mỗi lo.
Nhưng dòng đời lôi cuốn,
bởi có anh trên đò.
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Dòng đời lôi cuốn