22/10/2021 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

002
002

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2018 07:37

 

Nguyên tác

月ぞしるべこなたへ入らせ旅の宿
つきぞしるべこなたへいらせたびのやど

Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Trăng đi... người theo chân...
Lữ quán đây... trăng nghỉ ngoài sân...
Người cũng vào luôn nhé!
Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » 002