15/04/2021 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 18
感遇其十八

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:58

 

Nguyên tác

逶迤勢已久,
骨鯁道斯窮。
豈無感激者?
時俗頹此風。
灌園何其鄙,
皎皎於陵中。
世道不相容,
嗟嗟張長公。

Phiên âm

Uy dĩ thế dĩ cửu,
Cốt ngạnh đạo tư cùng.
Khởi vô cảm kích giả?
Thì tục đồi thử phong.
Quán viên hà kỳ bỉ,
Hạo hạo ư lăng trung.
Thế đạo bất tương dung,
Ta ta trương trường công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 18