11/08/2020 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:43

 

Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế[1]
Nỏ thiếu chi nơi cao bệ dài giường
Em đừng chộ anh nghèo mà tráo đấu lường thưng
Chớ nghe thầy mẹ khiến đừng thương anh
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Có lẽ “chiếu quế” thì đúng hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế